Please join us! Tomorrow ! See you !   #polinef #politekniknegerifakfak #centreofexcellence